• |
  • |
  • mail
  • |
  • map
اخبار پایگاهبازدید معاون دبیر کل کمیته ملی مبارزه با مواد مخدر چین از مرکز ملی مطالعات اعتیاد

بازدید معاون دبیر کل کمیته ملی مبارزه با مواد مخدر به همراه هیئتی از مقامات چین از مرکز ملی مطالعات اعتیاد

آقای مین تیان شین، معاون دبیرکل کمیته ملی مبارزه با مواد مخدر باهمراهی هیئتی از مقامات چین با حضور دکتر پرویز افشار سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر، روز دوشنبه 2 بهمن ماه 96 مهمان مرکز ملی مطالعات اعتیاد بودند.
در این دیدار دکتر بهرنگ شادلو مدیر قطب آموزش منطقه ای مرکز، ضمن معرفی مرکز به عنوان همکار سازمان جهانی بهداشت در امر اعتیاد و سلامت روان، فعالیت های آموزشی، پژوهشی و درمانی مرکز را به مهمانان عالی رتبه چینی معرفی کردند.
در ادامه مهمانان از قسمت های مختلف بازدید کرده و با فعالیت های جاری مرکز آشنا شدند.
عملکرد پژوهشی و تنوع خدمات درمانی ارایه شده در مرکز، از جمله نکات قابل توجه برای بازدیدکنندگان بود.
در پایان این دیدار هر دو طرف برای همکاری در پیشبرد اهداف مشترک و امضای تفاهم نامه تاکید ورزیده و مرکز ملی مطالعات اعتیاد به عنوان بازوی پژوهشی و آموزشی برای همکاری های آتی در نظر گرفته شد.

AWT IMAGE