• |
  • |
  • mail
  • |
  • map
اخبار پایگاهبازدید رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام و سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی تهران از مرکز ملی مطالعات اعتیاد
بازدید رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام
 و سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی تهران از مرکز ملی مطالعات اعتیاد


در تاریخ 96/08/01 دکتر علی هاشمی، رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام، قاضی خزائی قاضی دادسرای انقلاب اسلامی تهران، و قاضی براعه قاضی مواد مخدر از دادسرای انقلاب اسلامی تهران از مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران بازدید کردند و با امکانات، زیرساخت ها و برنامه های مرکز در گذشته، حال و آینده آشنا شدند. در این بازدید، دکتر احمد حاجبی مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت نیز حضور داشتند.
در ابتدا دکتر آفرین رحیمی موقر رئیس مرکز در رابطه با مرکز ملی مطالعات اعتیاد، پژوهش های انجام شده در این مرکز در گذشته و برنامه های جاری و آتی پژوهشی، آموزشی و اجرایی این مرکز و وضعیت اعتیاد در کشور برای مهمانان توضیحاتی ارائه دادند.
سپس مهمانان از قسمت های مختلف مرکز شامل دپارتمان بالینی آن از جمله کلینیک تنتور اپیوم، کلینیک متادون، کلینیک بوپرنورفین، کلینیک الکل، خدمات سلامت جنسی، خدمات روانپزشکی، روانشناسی و مددکاری درمانگاه آشنا شدند که در این خصوص، دکتر آذرخش مکری هیات علمی و معاون آموزشی مرکز در رابطه با خدمات درمانی ارائه شده در مرکز و همچنین دوره های آموزشی ارائه شده توسط مرکز برای روانشناسان و پزشکان شاغل در حوزه اعتیاد را برای بازدید کنندگان تشریح نمودند که با بازدید شرکت کنندگان از یکی از این دوره های در حال اجرا همراه بود.
دکتر بهرنگ شادلو هیات علمی و رئیس قطب آموزش منطقه ای مرکز در رابطه با همکارهای بین المللی مرکز ملی مطالعات اعتیاد توضیحاتی برای بازدید کنندگان ارائه نمودند. بازدیدکنندگان از آزمایشگاه عصبی شناختی مرکز و کارگاه آموزشی در حال برگزاری در این آزمایشگاه در خصوصTDCS  بازدید کرده و دکتر حامد اختیاری مدیر این آزمایشگاه در رابطه با پروژه های پژوهشی اجرا شده و در دست اجرای این آزمایشگاه توضیحاتی ارائه دادند. مهمانان پس از آن از بخشهای اپیدمیولوژی و بهداشت عمومی، آزمایشگاه های سم شناسی، ژنتیک، رفتاری و مطالعات حیوانی مرکز بازدید نمودند.

دکتر علی هاشمی، دکتر احمد حاجبی، قاضی خزائی و قاضی براعه در نهایت با شرکت در جلسه مشترکی با اعضای مرکز، امکانات و زیرساخت های مرکز را برای اجرای آزمایشی طرح دادگاه درمان مدار که قرار است با همکاری مرکز ملی مطالعات اعتیاد و دادسرای انقلاب اسلامی تهران اجرا شود و مشکلات پیش روی این طرح را بررسی کردند. در این رابطه دکتر آفرین رحیمی موقر، دکتر احمد حاجبی، دکتر آذرخش مکری، دکتر بهرنگ شادلو، دکتر علیرضا نوروزی و دکتر امین افشار توضیحات مبسوطی ارائه کردند. دکتر علی هاشمی با ارائه خلاصه ای از نقاط قوت و ضعف سیاستهای دهه های گذشته در زمینه اعتیاد، ضمن موفق دانستن طرح دادگاه درمان مدار در کشورهای دیگر جهان، نظیر استرالیا، اجرای آزمایشی این طرح را با توجه به قوانین فعلی کشور ممکن دانست و بر لزوم بومی سازی آن تاکید نمودند. قاضی خزائی سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی تهران، ضمن ارائه تحلیل خود از مادتین 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر، از طرح دادگاه درمان مدار و مرکز ملی مطالعات اعتیاد جهت اجرای این طرح، استقبال کرده، بر اجرای آن در چارچوب قوانین فعلی مبارزه با مواد مخدر کشور تاکید نمودند و برای همکاری دادسرای انقلاب اسلامی تهران با این طرح اعلام آمادگی نمودند. قاضی براعه، قاضی مواد مخدر دادسرای انقلاب اسلامی تهران نیز ضمن ابراز علاقه جهت همکاری با طرح دادگاه درمان مدار راهکارهایی جهت پیشبرد طرح و همکاری دادسرای انقلاب با این طرح مطرح نمودند.

AWT IMAGE