• |
  • |
  • mail
  • |
  • map
اخبار پایگاهبازدید پروفسور ویلی مک فارلند استاد دانشگاه کالیفرنیا از مرکز ملی مطالعات اعتیاد

بازدید پروفسور ویلی مک فارلند استاد دانشگاه کالیفرنیا از مرکز ملی مطالعات اعتیاد

روز چهارشنبه هفدهم آذر ماه پرفسور ویلی مک فارلند استاد و دکتر علی میرزازاده استادیار دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه سان فرانسیسکو، مهمان مرکز ملی مطالعات اعتیاد بودند. مرکز ملی مطالعات اعتیاد سابقه طراحی و اجرای پروژه های مشترک با دانشگاه سان فرانسیسکو داشته است. در این دیدار ضمن مرور دستاوردها، به برنامه ریزی مطالعات و پروژه های مشترک آتی پرداخته شد.


AWT IMAGE