• 07:37
  • |
  • پنجشنبه 4 خرداد 1396
  • |
  • mail
  • |
  • map
اخبار پايگاهدوره آموزش سرنگ و سوزن صبح امروز پانزدهم آبان در مرکز ملی مطالعات اعتياد آغاز شد

با شرکت گروهی از پزشکان افغانستان، پاکستان و ايران دوره آموزش سرنگ و سوزن صبح امروز پانزدهم آبان در مرکز ملی مطالعات اعتياد آغاز شد.

دوره آموزش سرنگ و سوزن با حضور شرکت کنندگانی از کشورهای افغانستان، پاکستان و ايران برگزار گرديد. اين سومين کارگاه برنامه های سرنگ و سوزن مرکز ملی مطالعات اعتياد است که بر خدمات دور دسترس (Outreach) تمرکز دارد. اين کارگاه به سفارش سازمان منارا (Menahra) در قالب فعاليت های آموزشی منطقه ای INCAS به عنوان مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت با پنج شرکت کننده از کشور افغانستان، پنج شرکت کننده از کشور پاکستان و شش شرکت کننده از کشور ايران از تاريخ شنبه پانزدهم تا چهارشنبه نوزدهم آبان ماه در مرکز ملی مطالعات اعتياد برگزار می گردد.

AWT IMAGE