• 07:37
  • |
  • پنجشنبه 4 خرداد 1396
  • |
  • mail
  • |
  • map
اخبار پايگاهبازديد نمايندگان کشورهای برنامه منطقه ای قزاقستان و افغانستان و کارشناس ارشد سازمان بهداشت جهانی در زمينه اعتيادبازديد نمايندگان کشورهای برنامه منطقه‌ای قزاقستان و افغانستان و کارشناس ارشد سازمان بهداشت جهانی در زمينه اعتياد در تاريخ 27 و 28 شهريور و 27 مهر ماه از مرکز ملی مطالعات اعتياد

در تاريخ 4 و 5 خرداد ماه سال 1394 نشست مشورتی شبکه همکاری منطقه ای مراکز کاهش تقاضای مواد برای مرکز و غرب آسيا، با حضور رئيس مرکز ملی مطالعات اعتياد و ستاد مبارزه با مواد مخدر در شهر آلماتی قزاقستان برگزار گرديد. در همين راستا با هماهنگی دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر و دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل، نمايندگان کشورهای برنامه منطقه ای (قزاقستان و افغانستان) و جناب آقای دکتر نيکلاس کلارک کارشناس ارشد سازمان بهداشت جهانی در زمينه اعتياد در تاريخ 27 تا 28 شهريور و گروهی ديگر از مقامات بهداشتی و نمايندگان سازمان های غير دولتی از کشور قزاقستان در تاريخ 27 مهر ماه سال جاری بازديدی از مرکز ملی مطالعات اعتياد به عمل آوردند که علاوه بر بازديد و معرفی فعاليت های مرکز، کلاس های آموزشی در رابطه با اعتياد نيز برگزار گرديد


AWT IMAGEAWT IMAGE