• |
  • |
  • mail
  • |
  • map
اخبار پایگاهبازدید نمایندگان کشورهای برنامه منطقه ای قزاقستان و افغانستان و کارشناس ارشد سازمان بهداشت جهانی در زمینه اعتیادبازدید نمایندگان کشورهای برنامه منطقه‌ای قزاقستان و افغانستان و کارشناس ارشد سازمان بهداشت جهانی در زمینه اعتیاد در تاریخ 27 و 28 شهریور و 27 مهر ماه از مرکز ملی مطالعات اعتیاد

در تاریخ 4 و 5 خرداد ماه سال 1394 نشست مشورتی شبکه همکاری منطقه ای مراکز کاهش تقاضای مواد برای مرکز و غرب آسیا، با حضور رئیس مرکز ملی مطالعات اعتیاد و ستاد مبارزه با مواد مخدر در شهر آلماتی قزاقستان برگزار گردید. در همین راستا با هماهنگی دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر و دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل، نمایندگان کشورهای برنامه منطقه ای (قزاقستان و افغانستان) و جناب آقای دکتر نیکلاس کلارک کارشناس ارشد سازمان بهداشت جهانی در زمینه اعتیاد در تاریخ 27 تا 28 شهریور و گروهی دیگر از مقامات بهداشتی و نمایندگان سازمان های غیر دولتی از کشور قزاقستان در تاریخ 27 مهر ماه سال جاری بازدیدی از مرکز ملی مطالعات اعتیاد به عمل آوردند که علاوه بر بازدید و معرفی فعالیت های مرکز، کلاس های آموزشی در رابطه با اعتیاد نیز برگزار گردید


AWT IMAGEAWT IMAGE