• |
  • |
  • mail
  • |
  • map
اخبار پایگاهبرگزاری دوره "آموزش عملی در خصوص درمان و توان‌بخشی اعتیاد برای کشورهای فارسی زبان" در مرکز ملی مطالعات اعتیاد

برگزاری دوره "آموزش عملی در خصوص درمان و توان‌بخشی اعتیاد برای کشورهای فارسی زبان" در مرکز ملی مطالعات اعتیاد

به ابتکار دفتر کنترل مواد و جرم سازمان ملل (UNODC) شبکه ای برای درمان و توانبخشی اعتیاد برای کشورهای منطقه تشکیل شده است. اولین دوره" آموزشی عملی در خصوص درمان و توان بخشی اعتیاد" در مرکز ملی مطالعات اعتیاد از تاریخ دهم  تا هجدهم مهر 95 در این مرکز برگزار گردید. در این دوره، علاوه بر مباحث تئوری، شرکت کنندگان به صورت عملی با جنبه های مختلف درمان از جمله درمان های نگهدارنده، مداخلات غیردارویی و رویکردهای درمانی برای رفتارهای پرخطر  آشنا شده و به تمرین پرداختند.
اختتامیه این برنامه با حضور جناب آقای دکتر پرویز افشار معاون محترم کاهش تقاضا و توسعه مشارکت مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار گردید.

AWT IMAGE