• |
  • |
  • mail
  • |
  • map
اخبار پایگاهمراسم برگزیده شدن مرکز ملی مطالعات اعتیاد به عنوان مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت در امر اعتیاد و سلامت روان

مراسم برگزیده شدن مرکز ملی مطالعات اعتیاد
به عنوان مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت در امر اعتیاد و سلامت روان


در اسفند ماه سال 1394، مرکز ملی مطالعات اعتیاد از سوی سازمان جهانی بهداشت به عنوان مرکز همکار آن سازمان در امر اعتیاد و سلامت روان، برگزیده شد. اعطای این عنوان بالاترین درجه یک مرکز در ارتباطات جهانی بهداشت است. به این مناسبت، در تاریخ 21 تیر ماه، مراسمی در مرکز ملی مطالعات اعتیاد برگزار می شود. 
در افتتاحیه این مراسم، سه نفر از مدیران ارشد سازمان بهداشت جهانی حضور خواهند داشت و سخنرانی خواهند نمود:
 آقای دکتر اولِگ چستنوف، معاون دبیرکل سازمان جهانی بهداشت در بیماری های غیرواگیر و سلامت روان
 آقای دکتر شکر ساکسنا، رئیس دپارتمان سلامت روان و اعتیاد
 آقای دکتر خالد سعید، مشاور منطقه ای سازمان جهانی بهداشت در امر سلامت روان و اعتیاد
 هم چنین، در این مراسم مسئولین محترم وزارت بهداشت و ریاست و مسئولین محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز حضور خواهند داشت. جناب آقای دکتر جعفریان ریاست دانشگاه، جناب آقای دکتر ملک‌ زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، جناب آقای دکتر افشار معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر و دکتر رحیمی موقر رئیس مرکز ملی مطالعات اعتیاد نیز در مراسم افتتاحیه سخنرانی خواهند نمود.
همزمان، سمپوزیوم علمی یک روزه با محور اهداف توسعه پایدار و سوء مصرف مواد با حضور مسئولین و متخصصین مرتبط از سازمانها و مراکز علمی مختلف در محل مرکز ملی مطالعات اعتیاد برگزار می گردد. این سمپوزیوم به دو هدف مهم جهانی و ملی در این زمینه خواهد پرداخت:
1- پوشش حداکثری خدمات درمانی موثر اعتیاد: در این بخش، درمانهای موثر اعتیاد مورد بحث قرار گرفته، برنامه سازمان جهانی بهداشت در این زمینه و هم چنین برنامه های ملی، ارائه شده و به بحث گذاشته می شوند. علاوه بر این، نحوه پایش و جمع آوری اطلاعات و گزارش دهی در این زمینه، برای سالهای آتی بررسی خواهند شد. در این بخش، آقایان دکتر ساکسنا، دکتر محیط، دکتر سعید، دکتر مکری، دکتر یاسمی، دکتر افشار، دکتر روشن پژوه و دکتر نوروزی به سخنرانی و بحث خواهند پرداخت. این متخصصین از سازمان جهانی بهداشت، وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، ستاد مبارزه با مواد مخدر و مرکز ملی مطالعات اعتیاد هستند.
2- کاهش مرگ و میر در نتیجه مصرف مواد و اعتیاد: در این زمینه، مرگ و میر ناشی از مسمومیت و اور دوز، خودکشی، ابتلا به ایدز و هپاتیت، و سوانح و حوادث ناشی از مواد، مورد بحث قرار می گیرند میزان این خطرات و راههای کنترل آنها بررسی می شود. راهنمای جدید سازمان جهانی بهداشت برای مقابله با مسمومیت نیز ارائه خواهد شد. هم چنین، وضعیت ثبت اطلاعات مسمومیت و مرگهای مرتبط با مواد مورد بحث قرار می گیرد. در این بخش، سرکارخانم دکتر محرز و آقایان دکتر ساکسنا، دکتر گویا، دکتر حاجبی، دکتر ملکوتی، دکتر متولیان، دکتر قدیرزاده و دکتر شادنیا سخنرانی و بحث خواهند نمود. این متخصصین از سازمان جهانی بهداشت، وزارت بهداشت، سازمان پزشکی قانونی، بیمارستان لقمان و دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند.AWT IMAGE