• 07:38
  • |
  • پنجشنبه 4 خرداد 1396
  • |
  • mail
  • |
  • map
اخبار پايگاهبازديد رئيس مرکز مبارزه با جرايم سازمان يافته کشور فرانسه از مرکز ملی مطالعات اعتياد

بازديد رئيس مرکز مبارزه با جرايم سازمان يافته کشور فرانسه از مرکز ملی مطالعات اعتياد
رئيس مرکز مبارزه با جرايم سازمان يافته کشور فرانسه و هيات همراه که به دعوت رسمی وزارت امور خارجه کشورمان به ايران آمده بودند در روز سه شنبه يازدهم خرداد ماه از اقدامات درمانی و پژوهشی مرکز ملی مطالعات اعتياد بازديد بعمل آوردند. اميدواريم همکاری در زمينه اعتياد در آينده بين دو کشور ايران و فرانسه ادامه داشته باشد.

AWT IMAGE