• 08:00
  • |
  • سه شنبه 9 خرداد 1396
  • |
  • mail
  • |
  • map
دستورالعمل ها و کتاب های آموزشیکتاب های آموزشی در زمينه اعتياد (ويژه متخصصين)

 - آشنايی با درمان نگهدارنده با متادون و بوپرنورفين، راهنمای روانشناسان (دانلود)        AWT IMAGE

    نويسندگان: مهرداد احترامی، سيدرامين رادفر، ستاره محسن يفر، عليرضا نوروزی،حامد اختياری، رابرت فرنام، علی فرهوديان، آذرخش مکری (به ترتيب الفبا).

    سال: 1392

 

 

 


  - آAWT IMAGEشنايی با درمان نگهدارنده با متادون، راهنمای مُراجعان (دانلود- فارسی- انگليسی- اردو)

   نويسندگان: تدوين منابع آموزشی، مرکز ملی مطالعات اعتياد، ستاره محسنی فر، مهرداد احترامی، حامد اختياری، رامين رادفر، رابرت فرنام، علی فرهوديان، آذرخش مکری، عليرضا نوروزی

   سال: 1392

 

 


  - راهنمای درمان نگهدارنده با متادون در وابستگان به مواد افيونیAWT IMAGE

  نویسندگان: دکتر آذرخش مکری ، دکتر عليرضا نوروزی

  سال: 1392

 

 

 

 


  - خدمات بستری در درمان اعتياد AWT IMAGE

  نويسندگان: دکتر حامد اختياری ، دکتر عليرضا نوروزی ، دکتر رضا دانشمند ، حميدرضا طاهری نخست ، دکتر محمد صالحی ، دکتر پيمان حسنی ابهريان

  سال: 1392

 

 

 

 


AWT IMAGE

  - پرونده بيماران تحت درمان سوء مصرف مواد CDAP

 

 

 

 

 

 


 - کتابچه جلسات درمان سوء مصرف مواد محرک AWT IMAGE(ويژه مراجعان)

 

   نويسنده: دکتر آذرخش مکری

   تاريخ: 1392

 

 

 

 


 

  - راهنمای درمان سوء مصرف مواد محرک (براساس الگوی تغيير يافته ماتريکس) AWT IMAGE

 

    نويسنده: دکتر آذرخش مکری

    سال: 1392

 

 

 

 

 

 


  - کتاب تمرين ماتريکس AWT IMAGE

 نويسندگان: دکتر آذرخش مکری ، دکتر حامد اختياری ، دکتر عليرضا نوروزی ، دکتر علی فرهوديان ، حميدرضا طاهری نخست ، دکتر بهروز دولتشاهی

 سال: 1392

 

 

 

 


 - پايان درمان نگهدارنده با متادون AWT IMAGE

 نويسندگان: دکتر علی فرهوديان ، دکتر آذرخش مکری ، دکتر حامد اختياری ، دکتر سعيد صفاتيان ، دکتر ماندانا صادقی ، دکتر بهروز دولتشاهی

 سال: 1392

 

 

 

 


 - فصلنامه طب اعتياد AWT IMAGE

 

 

 

 


 

  - مشاوره و آزمايش اچ آی وی AWT IMAGE(کتاب مرجع پزشکان) (دانلود)

  - نويسندگان: دکتر بهرنگ شادلو، دکتر معصومه امين اسماعيلی، دکتر آفرين رحيمی موقر

                                     - سال: 1392