• 08:03
  • |
  • سه شنبه 9 خرداد 1396
  • |
  • mail
  • |
  • map
انتشارات جدیدمکانيسم های عصبی دخيل در قطع مصرف مورفين در افراد وابسته به مواد (بررسی مروری)

- مکانيسم های عصبی دخيل در قطع مصرف مورفين در افراد وابسته به مواد (بررسی مروری) (2014)

- نويسندگان: نيما باب هادی عشر، گلناز واثقی، محمود رفيان کوپايی، ساسان عندليب، آزاده اشراقی، نوشين مسعوديان

- چکيده:

Morphine has been known as the first active principle purified from herbal source. It is one of the most potent alkaloid in opium, which has substantial medical uses and needs. Morphine has commonly been utilized for relief of moderate to severe pain as it acts directly on the central nervous system; however, its chronic misuse gives rise to tolerance and physical dependence, that is, opiate addiction. Morphine withdrawal syndrome is also physiological and behavioral symptoms that stem from prolonged exposure to morphine. A majority of brain regions are hypofunctional over prolonged abstinence and acute morphine withdrawal. More to the point, several neural mechanisms have thus far been demonstrated to contribute to morphine withdrawal. The present review summarizes the literature pertaining to neural mechanisms underlying morphine withdrawal. In spite of the fact that morphine withdrawal is a complex process, it is tempting to suggest that neural mechanisms serve key roles in morphine withdrawal.

Key words: morphine withdrawal, neural mechanisms, morphine withdrawal syndrome, morphine dependence