• |
  • |
  • mail
  • |
  • map
اطلاعیه هاتشکیل گروه پیشگیری از اعتیاد
گروه پیشگیری از اعتیاد با مدیریت جناب آقای دکتر سعید ممتازی روانپزشک و فلوشیپ اعتیاد از آبان ماه ۹۶ تشکیل گردید.
در حال حاضر جلسات این گروه روزهای چهارشنبه از ساعت ۹ تا ۱۲ در مرکز ملی مطالعات اعتیاد برگزار می گردد.
از حضور همه همکاران علاقه مند استقبال می شود.