• 08:03
  • |
  • سه شنبه 9 خرداد 1396
  • |
  • mail
  • |
  • map
اطلاعيه هاپژوهش (انگيزه استفاده از بازيهای آنلاين)

پژوهش (انگيزه استفاده از بازيهای آنلاين)

توضيحی در مورد پژوهش
 پژوهش انگيزه استفاده از بازيهای آنلاين يک پژوهش بين المللی علمی در آدرس پايگاه اينترنتی bit.ly/1qqfyPn قابل مشاهده می باشد. در اين پژوهش انگيزه های شما برای بازی آنلاين پرسيده می شود. در سايت مذکور هيچگونه سوالی که هويت شما را مشخص کند وجود ندارد.
لطفا در صورت تمايل و داشتن سن 18 سال به بالا و همچنين سابقه انجام بازی آنلاين، به اين سايت مراجعه و پرسشنامه های بارگذاری شده را تکميل فرمائيد.
حدود بيست دقيقه طول می کشد که شش صفحه پرسشنامه را پر کنيد. شرکت در اين پژوهش اختياری است.
پاسخهای شما در اختيار ديگران قرار نمی گيرد. اطلاعات جمع آوری شده از همه پاسخگويان، به شکل ناشناس تجزيه و تحليل شده و در قالب تحقيق علمی چاپ خواهد شد. اين پژوهش فقط برای اهداف علمی بکار می رود. دانشگاه اورتوش لورند در مجارستان و دانشگاه ناتينگهام ترنت انگلستان با همکاری مرکز ملی مطالعات اعتياد دانشگاه علوم پزشکی تهران، اين تحقيق را انجام می دهند.
برنده شدن جايزه
هر کس که اين پرسشنامه ها را تکميل کند و کمتر از 5 سوال را جا انداخته باشد، در قرعه کشی شرکت داده می شود. به قيد قرعه به سه نفر برنده کارت هديه دو ميليون ريالی اهداء خواهد شد.