دوره درمان اختلال مصرف مواد افیونی ویژه پزشکان (MMT)

 

تاریخ برگزاری دوره های بعدی متعاقبا اعلام می گردد.